Om institutionens begynnelse

Institutionen för freds- och konfliktforskning har sitt ursprung i en studieverksamhet som startades av studenter. Under läsåren 1962-65 drevs den som en lokalkrets inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet. Verksamheten fortsatte sedan som en universitetscirkel med anknytning till Folkuniversitetet/ Kursverksamheten vid Uppsala universitet. Under namnet Fredsforskningsseminariet vid Uppsala universitet, sedermera Avdelningen för freds- och konfliktforskning, fick den snart stöd av universitetets rektor Torgny Segerstedt och universitetets olika beslutsinstanser.

1971 inrättade regeringen en forskarassistenttjänst för freds- och konfliktforskning. Det var början till den nuvarande institutionen. Hela denna utveckling skildras i en artikel av en av initiativtagarna, Bo Wirmark.

"Freds- och konfliktforskningens begynnelse i Uppsala", Bo Wirmark, 2012

En översikt av utvecklingen av fredsforskningen i Uppsala ges även i professorsinstallationskriften för hösten 2013. I samma skrift presenteras också den nuvarande innehavaren av Dag Hammarskjöld professuren; professor Håvard Hegre.  

"Fredsforskning i Uppsala - återblick på ett halvsekel", Carl Frängsmyr, 2013