Konsulttjänster

Vi har erfarenhet av att genomföra analyser och fältforskning åt ett flertal icke-statliga och internationella organisationer, samt åt ett flertal departement och myndigheter.

Emellanåt har vissa forskare vid institutionen accepterat medlingsuppdrag eller att ge stöd vid fredsförhandlingar. Den här typen av uppdrag har utförts på både formell och informell (track-two) nivå.

I samband med pågående projekt ges ofta presentationer och föreläsningar för många typer av publiker. Se sidorna som beskriver våra forskningsprogram, projekt och våra anställda för med information om de forskningsområden som vi arbetar med. Utöver det har även Uppsala konfliktdataprogram en lista med individer som specialiserat sig på specifika regioner.