Media

Våra forskare deltar ofta i nyhets- och diskussionsprogram, samt i radio och en mängd nationella och internationella tidningar, för att sprida information om aktuell freds- och konfliktforskning. 

För mer information om våra forskningsintressen se de sidor som berör forskningsprogram, forskningsprojekt och anställda. Uppsala konfliktprogram tillhandahåller även en lista med specialister på specifika regioner.