Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Uppsala forum för fred, demokrati & rättvisa, tidigare känt som Gamla Torget samarbetet, ger möjlighet till fördjupad samverkan mellan Institutionen för freds- och konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo Valentin-centrum, Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samt avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Engelska institutionen.

Länken till Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa öppnas i ett nytt fönster.