Om institutionens begynnelse

Institutionen för freds- och konfliktforskning har sitt ursprung i en studieverksamhet som startades av studenter. Under läsåren 1962-65 drevs den som en lokalkrets inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet. Verksamheten fortsatte sedan som en universitetscirkel med anknytning till Folkuniversitetet/ Kursverksamheten vid Uppsala universitet. Under namnet Fredsforskningsseminariet vid Uppsala universitet, sedermera Avdelningen för freds- och konfliktforskning, fick den snart stöd av universitetets rektor Torgny Segerstedt och universitetets olika beslutsinstanser.

1971 inrättade regeringen en forskarassistenttjänst för freds- och konfliktforskning. Det var början till den nuvarande institutionen. Hela denna utveckling skildras i en artikel av en av initiativtagarna, Bo Wirmark.

"Freds- och konfliktforskningens begynnelse i Uppsala", Bo Wirmark, 2012

En översikt av utvecklingen av fredsforskningen i Uppsala ges även i professorsinstallationskriften för hösten 2013. I samma skrift presenteras också den nuvarande innehavaren av Dag Hammarskjöld professuren; professor Håvard Hegre.  

"Fredsforskning i Uppsala - återblick på ett halvsekel", Carl Frängsmyr, 2013

Med anledning av professor Björn Hettnes 80 årsdag den 6 juli 2019 gjorde Peter Wallensteen och Hans Abrahamsson den 1 mars 2019  en intervju med honom om framväxten av miljön för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, samt skillnader och likheter med institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Den belyser vikten av centrala beslut för den fortsatta utvecklingen.

Lyssna på intervjun

För mer information, se även boken: Hans Abrahamsson 2019. "Björn Hettne. Freds- och utvecklingsforskare i tiden." Göteborg: Korpen